2024-03-14 Rūdiškių medžiotojų būrelio valdybos susirinkimas

2024-03-14 17.30 val. šaukiamas Rūdiškių medžiotojų būrelio valdybos susirinkimas, kuris įvyks Galaverknio k, Rūdiškių sen. Trakų r. savivaldybėje. Bus aptariami einamieji būrelio reikalai ir vyks pasiruošimas eiliniam visuotiniam būrelio narių susirinkimui.Būrelio nariai, turintys prašymų, pageidavimų ar svarstytinų klausimų gali kreiptis į būrelio pirmininką ar valdybos narius.