Įvyko Rūdiškių medžiotojų būrelio eilinis, visuotinis narių susirinkimas

2015-03-21 Trakų r. sav., Rūdiškėse, Trakų g. 67, Rūdiškių seniūnijos salėje įvyko eilinis Rūdiškių medžiotojų būrelio narių visuotinis (ataskaitinis) susirinkimas.
Į susirinkimą atvyko devynniolika būrelio narių. Buvo gauti keturi raštiški įgaliojimai iš būrelio narių, negalėjusų dalyvauti susrinkime. Susirinkimui pirmininkavo ilgametis būrelio narys Stasys Banuškevičius, sekretoriavo – Henrikas Karpovičius.

Susirinkimą pradėjo kadenciją baigiantis būrelio pirmininkas, aptardamas būrelio ūkinę veiklą, einamųjų metų medžioklės sezoną, mikroklimatą būrelio viduje  ir pristatydamas būrelio valdybos veiklą už einamuosius metus. Pabaigoje trumpai pristatė trijų metų laikotarpyje būrelio nuveiktus darbus ir pasiekimus.

Tada būrelio finansinę padėtį aptarė Rūdiškių medžiotojų būrelio finansininkas Romanas Radzevičius.

Kadangi revizijos komisijos pirmininkas Julius Lizūnas susirinkime dalyvauti negalėjo, jo parengtą ataskaitą, pagal suteiktą įgaliojimą, pristatė Jonas Banuškevičius.

Vėliau vyko būrelio einamųjų reikalų svarstymas pagal numatytą darbotvarkę: patvirtintas sekančių metų nario mokestis, stojamojo mokesčio suma, naujai priimamiems medžiotojams į būrelio narius, buvo aptarti kiti būrelio einamieji reikalai.

Kadangi šie metai buvo rinkiminiai, įvyko rinkimai į būrelio pirmininko pareigas, valdybos narius ir revizijos komisiją. Vienbalsiai būrelio pirmininku antrajai kadencijai buvo perrinktas Jonas Banuškevičius. Į valdybą balsų dauguma buvo išrinkti medžiotojai Robertas Lekstutis, Josif Kondratovič, Romualdas Virganavičius ir Henrikas Karpovičius. Henrikas Karpovičius paskirtas nauju būrelio finansininku. Tuo tarpu revizijos komisija išliko nepakitusi. Jos pirmininku liko Julius Lizūnas, o nariais – Jonas Aliukonis ir Kąstytis Lizūnas.

Po susirinkimo įvyko tradicinė būrelio narių šventė „Sezono uždarymas“. Medžiotojai skubėjo į Trakų r. sav., Grendavės sen., Antakalnio k. esančią kaimo turizmo sodybą „Aerodream“. Ten medžiotojai aptarė praėjusį susirinkimą, prisiminė linksmų medžioklių akimirkas, atsipalaidavo iškūrentoje pirtyje, išmėgino karšto vandens kubilus ir ledinio vandens tvenkinį, pasivaržė žaisdami biliardą, ragavo šerno šašlyką, kitus užkandžius bei gaiviuosius gėrimus.

Invalid Displayed Gallery

Cisco 300-080 Certificate : Troubleshooting Cisco IP Telephony and Video (CTCOLLAB)

Da Zhi squinted at the grandson who was tall and beautiful in front of him, and a strange Cisco 300-080 Certificate satisfaction filled his 300-080 Certificate heart. You turned yourself into a mystery to be guessed. When Jingzi entered Cisco 300-080 Certificate the stove, Ning An CCNP Collaboration 300-080 asked He said that he didn Troubleshooting Cisco IP Telephony and Video (CTCOLLAB) t say anything The Cisco 300-080 Certificate crystal shook his head.

I really do not know how to exercise such a Cisco 300-080 Certificate Cisco 300-080 Certificate large army for a Chinese army ah This is not a complete project by two engineers At least an engineer Cisco 300-080 Certificate class ah Have to even Lianzhuan a few days ah How come in How to transport the soil out How to hide the sound of the start I can come up with red clay face covered with red mud soldiers Brigadier how cautious Chikeng Hang dug with digging there ah, will have to change for a while to be replaced the hole did not dig the time, The following is the absolute air will not circulate, hypoxia ah When soldiers are really his grandmother is not easy ah I was 300-080 Certificate so lamented that it is even more now, military order about you to dry ah. Road, in fact, not at the foot of your heart.When I was 18 years old, I knew the truth. I was also agitated with the dog high school squadron together is a shame, but with the person in front of this person is simply a great honor Because we love him so much as long as he is a word we went to the Cisco 300-080 Certificate fire Troubleshooting Cisco IP Telephony and Video (CTCOLLAB) What are you doing 300-080 Certificate That big black face asked me. I saw the little Philippine so quietly in front of the ward inadvertently.Just look at it secretly. We did not have any temper to tear down the house.Do you believe As far as CCNP Collaboration 300-080 possible, there are too many people who hurt.

How innocent is time. How huge the space is. Yes, she can succumb to her mother because of death, but she will not love 300-080 Certificate her mother, nor will she be wrong to know that she will love her mother. In the vast 300-080 Certificate Cisco 300-080 Certificate ocean of the network, CCNP Collaboration 300-080 Su Daqiang is Cisco 300-080 Certificate like a duck, and the dinner is promoted Troubleshooting Cisco IP Telephony and Video (CTCOLLAB) by Ming Chengsan, and he is reluctant to let Mingcheng shut down the computer. Cisco 300-080 Certificate This kind of smile reminds the other party that he is a simple old man who can t change his hand, doesn t change his mouth, and has no defense.

1 komentaras

Parašykite komentarą