Šaukiamas visuotinis būrelio narių susirinkimas 2020-07-04

Pranešame, kad 2020-07-04 10.00 val. šaukiamas visuotinis Rūdiškių medžiotojų būrelio narių susirinkimas, kuris įvyks Trakų g. 67, Rūdiškių seniūnijoje, Trakų r. sav.

Nurodymas dėl visuotinio būrelio narių susirinkimo darbotvarkės yra patalpintas puslapio vidinėje dalyje. Taip pat ten yra patalpintas Rūdiškių medžiotojų būrelio valdybos susirinkimo, vykusio 2020–03–12 protokolas.