2022-03-16 Rūdiškių medžiotojų būrelio valdybos susirinkimas

2022-03-16 17.30 val. šaukiamas Rūdiškių medžiotojų būrelio valdybos susirinkimas, kuris įvyks Galaverknio k, Rūdiškių sen. Trakų r savivaldybėje. Bus aptariami einamieji klausimai ir vyks pasiruošimas eiliniam visuotiniam būrelio narių susirinkimui. Būrelio nariai, turintys prašymų, pageidavimų ar svarstytinų klausimų gali kreiptis į būrelio pirmininką ar valdybos narius.

2021-10-05 Rūdiškių medžiotojų būrelio valdybos susirinkimas

2021-10-05 17.30 val. šaukiamas Rūdiškių medžiotojų būrelio valdybos susirinkimas, kuris įvyks Galaverknio k, Rūdiškių sen. Trakų r savivaldybėje. Bus aptariama varyminių medžioklių sezono atidarymo pradžia ir kiti einamieji klausimai.Būrelio nariai, turintys prašymų, pageidavimų ar svarstytinų klausimų gali kreiptis į būrelio pirmininką ar valdybos narius.

2021-03-30 Rūdiškių medžiotojų būrelio valdybos susirinkimas

2021-03-30 17.30 val. šaukiamas Rūdiškių medžiotojų būrelio valdybos susirinkimas, kuris įvyks Galaverknio k, Rūdiškių sen. Trakų r. savivaldybėje. Bus aptariami einamieji būrelio reikalai ir vyks pasiruošimas eiliniam visuotiniam būrelio narių susirinkimui.

Būrelio nariai, turintys prašymų, pageidavimų ar svarstytinų klausimų gali kreiptis į būrelio pirmininką ar valdybos narius.

Dėl galiojančio karantino galimai susirinkimas vyks nuotolinių būdų

2020-10-07 šaukiamas būrelio valdybos susirinkimas

2020-10-07 17.30 val. šaukiamas Rūdiškių medžiotojų būrelio valdybos susirinkimas, kuris įvyks Galaverknio k, Rūdiškių sen. Trakų r savivaldybėje. Bus aptariama varyminių medžioklių sezono atidarymo pradžia ir kiti einamieji klausimai.

Būrelio nariai, turintys prašymų, pageidavimų ar svarstytinų klausimų gali kreiptis į būrelio pirmininką ar valdybos narius.

Šaukiamas visuotinis būrelio narių susirinkimas 2020-07-04

Pranešame, kad 2020-07-04 10.00 val. šaukiamas visuotinis Rūdiškių medžiotojų būrelio narių susirinkimas, kuris įvyks Trakų g. 67, Rūdiškių seniūnijoje, Trakų r. sav.

Nurodymas dėl visuotinio būrelio narių susirinkimo darbotvarkės yra patalpintas puslapio vidinėje dalyje. Taip pat ten yra patalpintas Rūdiškių medžiotojų būrelio valdybos susirinkimo, vykusio 2020–03–12 protokolas.