Varominė medžioklė: taurieji elniai pergudravo medžiotojus

2014-11-22 Rūdiškių medžiotojų būrelis organizavo varominę medžioklę, į kurią susirinko penkiolika būrelio narių ir vienas varovas. Medžiotojai su savimo turėjo ir du medžioklinius šunis: dratharą ir lietuvių skaliką. Medžioklės vadovo pareigose debiutavo medžiotojas Saulius Banuškevičius. Medžioklės metu buvo iššauti septyni šūviai, sumedžiota viena rudoji lapė.

Kadangi pasirodė pirmasis sniegas, buvo nuspręsta pasidairyti tauriųjų elnių. Tad medžiotojai suskubo susekti keletą tauriųjų elnių kaimenių. Tačiau šį kartą Medeina labiau rūpinosi savo miško gyventojais ir medžiotojų didelė sekmė nelydėjo.

Atliekant pirmąjį varymą, paaiškėjo, kad medžiotojai blogai išnarpliojo tauriųjų elnių paliktus pėdsakus ir jų varomam kvartale nėra. Šio varymo metu išbėgusios stirnos medžiotojui Robertui Lekstučiui, sekmės neatnešė: jo šūvis buvo netaiklus. Antrajame varyme taurieji elniai buvo „pakelti“, tačiau pro flangą perbėgo į kitą kvartalą. Medžiotojams organizuojant gretimo kvartalo varymą, taurieji elniai suskubo iš ten pasistraukti. Pilnai medžiotojams išsidėstyti nespėjus bei varovams dar nepradėjus varymo, taurieji elniai grįžo į anksčiau buvusį kvartalą. Bandant juos „apeiti“, paaiškėjo, kad minėti žvėrys jau peršoko toliau. Medžiotojai suskubo vėl užkirsti kelią tauriesiems elniams, bet šie ir vėl buvo greitesni. Į liniją einantys medžiotojai tik pasigrožėjo pro juos bėgančiais ir medžiotojus „maustančiais“ žvėrimis. Tuomet buvo nuspręsta šią tauriųjų elnių kaimenę toliau nepersekioti, o bandyti pričiupti kitur apžiūrėtus tauriuosius elnius. Bet ir čia medžiotojams nesisekė. Ruošiantis varymui, kai kurie medžiotojai pastebėjo, kad taurieji elniai varyme tikrai yra. Bet medžiotojams „į rankas“ jie eiti nenorėjo ir nesiruošė: sugebėjo pasprukti neapšaudyti pro negyvenamąją sodybą. Šio varymo metu stirnos išbėgo medžiotojui Viačeslavui Potašovui, bet jo dupletas skriejo pro šalį. Dar vieną šūvį į lapę iššovė ir medžiotojas Robertas Lestutis. Ir vėl netaikliai. Bandant užkirsti kelią sprunkančiams elniams, skubiai buvo organizuotas dar vienas varymas. Deja, jis buvo tuščias. Paaiškėjo, kad taurieji elniai nukeliavo laukais visai į kitą kvartalą. Tuomet buvo organizuotas paskutinysis, paguodos, varymas. Šis varymas sėkmingas buvo medžiotojui Josif Kondratovič. Jam dviem šūviais pavyko sumedžioti lapę. Į stirną vėl netaikliai šovė medžiotojas Viečeslavas Potašovas.

Medžioklės pabaigoje buvo išrinktas medžioklės karalius. Juo tapo medžiotojas Josif Kondratovič, kuriam vieninteliam šią dieną pavyko sumedžioti žvėrį. Tuo tarpu mazyla pripažintas ilgametis ir patyręs medžiotojas Robertas Lekstutis, tą dieną prošovęs du žvėris.

Invalid Displayed Gallery

Latest Release Isaca CRISC Certification Online Sale

These books don t know how to read correspondence for you. Is this baggage still tidying up Yunwei walked back to Xiaoyan and untied her for the package she had just packed. He knew that she was not asleep, which could be seen from her still twitching eyelashes. CRISC Certification CRISC It Certified in Risk and Information Systems Control Isaca CRISC Certification is easy to check. On the second day of the prosperous day, I learned from CRISC Certification an acquaintance at the post office that there was only Isaca CRISC Certification one person who called on the number of the Li Zhenzhong family in New York, USA Ning Isaca CRISC Certification Wei. Isaca CRISC Certification Student dormitory. Zuo Tao turned and walked outside the courtyard. Isaca CRISC Certification He woke up and thought that the cover was thin and he started to look up.

How did she look at the upstart who was driving a model of six hundred, and even dressed, dressed in a casual outfit, while driving and talking CRISC Certification CRISC on the phone http://www.examscert.com What Immediately smashed his car, slammed his head on the steering wheel, and kept his face full of blood. Your father is very affected. Fight it Is the body Certified in Risk and Information Systems Control quite Isaca CRISC Certification good Ming Zhe was a little embarrassed and said Dad s body has no effect, Isaca CRISC Certification the amount of food is not bad, sleep is good. CRISC Certification Of course he immediately won a round of applause from Isaca CRISC Certification the onlookers. At this time, the second grandfather retracted his head like a daddy you are not a brave person, you do not have a brave heart, and there is a complicated endgame for the grandfather and the mother to clean up.

Isaca CRISC Certification No, there is no relationship at all. the success is only Certified in Risk and Information Systems Control a few, more Many people are floating and Isaca CRISC Certification alive, only. Isn t Isaca CRISC Certification it just a fool CRISC Certification CRISC who came home to have CRISC Certification a beautiful wife Is it so stinking Feng Erzi was a little embarrassed I didn t show up. Where can I find such a business Zhang Haoran came CRISC Certification back to find a thief.

Parašykite komentarą