Varominė medžioklė: tankumynuose sujaukta šernų ramybė

2014-11-29 Rūdiškių medžiotojų būrelis organizavo varominę medžioklę, kurioje dalyvavo vienuolika būrelio narių, vienas varovas ir keturi medžiokliniai šunys. Medžioklei vadovavo būrelio pirmininkas Jonas Banuškevičius. Medžioklės metu buvo padaryti aštuoni varymai, iššauta dvylika šūvių, sumedžioti trys šernai, dvi lapės ir mangutas.

Pirmi du varymai rezultatų nedavė, nors žvėrių juose buvo. Žvėrys sukinėjosi tankumynuose ir niekaip nenorėjo rodytis „ant numerių“ jų laukiantiems medžiotojams. Trečiajame varyme vyko tas pats scenarijus, bet medžiokliniai šunys „užspaudė“ mangutą, kurį „nudobė“ varyme buvęs medžiotojas Romanas Radzevičius. Ketvirtajame varyme pasirodė ir pirmas šernas. Sustojęs jis pozavo medžiotojui Stasiui Banuškevičiui. Šio medžiotojo pirmas bandymas iššauti, baigėsi fiasko: šautuvo skeltuvas sumušė šovinio kapsulę, nenuskambėjus šūviui. Paskubomis iššautas antrasis medžiotojo šūvis, buvo netaiklus. Padėtį bandė „taisyti“ šalimais stovėjęs medžiotojas Andžej Božičko, bet ir jo šūvis skriejo pro šalį. Sekantis varymas vėl praėjo be šūvių. Šeštajame varyme galų gale iš tankumynų pavyko iškrapštyti ir šernus, ir tauriuosius elnius. Dviem šūviais medžiotojas Denis Slaveckij sumedžiojo du šernus. Tuo tarpu medžiotojo Andžej Božičko šūvis į šernus vėl buvo netaiklus. Pro šalį į tauriojo elnio patelę šaudė ir medžiotojas Viktoras Niuniava. Sekančiam varyme vėl išvaryti šernai. Madžiotojui Stasiui Radzevičiui dviem šūviais pavyko sumedžioti vieną šerną. O Viktoro Niuniavos šūvis į šerną tikslo nepasiekė. Paskutiniame varyme lapę taikliu šūviu sumedžiojo Jonas Banuškevičius. Dar vieną „rudauodegę“ taikliu šūviu sumedžiojo medžiotojas Henrikas Karpovičius. Na, o medžiotojas Robertas Lekstutis apmaudžiai prašovė tauriojo elnio jauniklį.

Šios dienos medžioklės karaliumi buvo išrinktas medžiotojas Denis Slaveckij, kuris šaudė šimtaprocentiniu taiklumu ir sumedžiojo du šernus. Na, o nedidelė intriga kilo dėl „mazylos“ titulo, į kurį pretendavo du medžiotojai. Bet po neilgų diskusijų, „mazylos“ medalis įteiktas medžiotojui Viktorui Niuniavai.

Invalid Displayed Gallery

Microsoft 070-461 Free Dowload Is The Best Material

Microsoft 070-461 Free Dowload She hated Microsoft 070-461 Free Dowload this kind of Querying Microsoft SQL Server 2012 look, it was cold and direct, let Xiao Xiao almost suffocate. It was a couple Microsoft 070-461 Free Dowload who moved into the community and they were screaming. Ah, this is Microsoft SQL Server 2012 070-461 a bridesmaid costume. There was a hoarse and hesitant voice on Microsoft 070-461 Free Dowload the phone and said his daughter. I have to 070-461 Free Dowload admit that I like this name very much, until now. Don t think I forgot. I said to take the ring and hand it to him.

Tseng Kuo fan laughed Zhao Er, you now want to become a foreigner, but unfortunately you dreamed of being a Microsoft 070-461 Free Dowload human skin of the Qing dynasty Now that your ministry completes you and scalds your skin from the Qing dynasty, can you Zhao http://www.examscert.com two gritted teeth Zeng Guofan, you crazy You torture a Christian, you are not afraid of foreigners kill the capital to find you account At Microsoft 070-461 Free Dowload the time not only you do Microsoft SQL Server 2012 070-461 not guarantee that even people do not guarantee You are now Let Microsoft 070-461 Free Dowload the officer still have time. Shao Yi chen solemnly said You a Microsoft 070-461 Free Dowload few people Querying Microsoft SQL Server 2012 can not be nonsense 070-461 Free Dowload laughed, but under the right thing to do you think ah, Don adults is recognized as the first celebrities in the country, and several dismissed the big no contact For example, Contacts letters, calligraphy and painting, famous posts, etc. This clearly blames him for extravagance.Tseng Kuo fan heard this remark, look great changes, said The headquarters hall did not let Zhongcheng adult resistance ah At this time, Wen Qing hurriedly came in, see the table placed in the middle of the imperial order, hurriedly knelt please Shengan.

He had Microsoft 070-461 Free Dowload long estimated that Microsoft 070-461 Free Dowload his father would not agree. Entering the house, the olefins went to his arms and asked, Are you going back He nodded, and his hand couldn t help but get Microsoft 070-461 Free Dowload busy on her. She heard the sound of squeaking, and when she fixed her eyes, she Microsoft SQL Server 2012 070-461 noticed that Shang Hao had already Querying Microsoft SQL Server 2012 stripped off his 070-461 Free Dowload own clothes. The Microsoft 070-461 Free Dowload family has not heard a letter yet. I will use Microsoft 070-461 Free Dowload part of the profit of the factory as a bonus, and take it as a reward for you.

Parašykite komentarą