Varominė medžioklė: ir vėl labiausiai nukentėjo lapės

Į 2014-11-15 Rūdiškių medžiotojų būrelio organizuotą varominę medžioklę atvyko dešimt būrelio narių ir vienas varovas. Medžiotojai atsivežė ir medžioklinių šunų: dvi laikas ir lietuvių skaliką. Medžioklei vadovauti turėjo medžiotojas Albinas Lenkevičius. Tačiau dėl objektyvių priežasčių, šios dienos medžioklei jis vadovauti negalėjo, tad susirinkusiems vyrams vadovauti apsiėmė būrelio pirmininkas.

Tą dieną pavyko suorganizuoti dešimt varymų. Buvo iššauta devyniolika šūvių, sumedžiotos dvi stirnos, trys lapės ir mangutas.

Pirmasis varymas praėjo be šūvių. Nors medžiotojo linijoje buvo pastebėta stirnų, joms pavyko pro varovus grįžti atgal, neapšaudytoms. Antrasis varymas sėkmingas buvo medžiotojui Andžej Božičko, kuris taikliu šūviu sumedžiojo lapę. Trečiajame varyme lapė iššoko prieš medžiotoją Saulių Banuškevičių, tačiau šaudyti jam buvo nepatogu ir lapė laimingai „išnešė sveiką kailį“. Sekantis varymas buvo tuščias. Kitame varyme dviem šūviais Stasys Banuškevičius „patiesė“ dar vieną lapę. Šeštajame varyme Kąstytis Lizūnas ir Julius Lizūnas keturiais šūviais nukovė dar vieną lapę. Po neilgų diskusijų nuspręsta, kad lapę sumedžiojo Kąstytis Lizūnas. Tuo tarpu  Sauliaus Banuškevičiaus dupletas į stirnas tikslo nepasiekė. Sekantis varymas vėl buvo gausus šūvių. Lapę prašovė Stasys Banuškevičius. Kąstytis Lizūnas keliais šūviais sumedžiojo stirną. Dar vieną sumedžiota stirnaite džiaugėsi Julius Lizūnas. Aštuntasis varymas prėjo be šūvių, nors linijoje stovintys medžiotojai girdėjo, kaip lietuvių skalikas nuvarė žvėris atgal. Devintojo varymo metu šūvių taip pat nenuskambėjo. Pro medžioklės vadovą šmėžtelėjo lapė, prabėgo stirna, o vėliau „pėdas pasipūstė“ ir kiškis. Tačiau viskas buvo per toli ar nepatogu taikliam šūviui. Paskutiniame varyme aptikta tauriųjų elnių, kurie sukinėjosi tankumyne ir nenorėjo eiti į medžiotojo liniją. Tuo tarpu medžiokliniai šunys buvo užimti įnirtinga kova su šabakščiuose įstrigusiu mangutu. Finale, nuskambėjo šūvis ir bendros medžiotojo Henriko Karpovičiaus ir Sauliaus Banuškevičiaus pastangos davė teigiamų rezultatų: niežuotasis, agresyvus mangutas buvo sumedžiotas. Tuo tarpu taurieji elniai metėsi į flangą. Tačiau ten buvusio medžiotojo Albino Lenkevičiaus šūvis buvo netaiklus.

Dienos pabaigoje tradiciškai buvo apdovanoti medžioklės karalius ir „mazūnas“. Pirmasis titulas įteiktas Andžej Božičko, kurio šios dienos šūvis pripažintas taikliausiu ir gražiausiu. Na, o „kreivų vamzdžių“ medalis teko Albinui Lenkevičiui, kuris apmaudžiai prašovė taurųjį elnią.

Invalid Displayed Gallery

IIA IIA-CIA-PART3 Exam Tests For Download

One night, Crystal took a clean underwear and let Ning an change. Is there a problem in business She stared straight IIA IIA-CIA-PART3 Exam Tests at her son through the old flower lens. There are a lot IIA IIA-CIA-PART3 Exam Tests of people selling twists here, and the twists sold IIA IIA-CIA-PART3 Exam Tests are so large that they IIA-CIA-PART3 Exam Tests are as long as my arms. At that moment, Zhuo Yuan was sitting at the desk and listening to the moon to read the newspaper. The average family in the surrounding villages felt that they could not climb high and would not dare to go to the door Certified Internal Auditor – Part 3 study guide with online review to propose. Cognac IIA-CIA-PART3 Exam Tests Changsheng Certified Internal IIA-CIA-PART3 asked slyly. Go and see this place Look at it There is something we want to see there.

Luo, IIA IIA-CIA-PART3 Exam Tests don t deceive yourself. Will you be a friend when you are You are the bottom of the mud, it s rubbish You guys However, during my unlucky period of time, I did my best and played Don Quixote. Base. After listening to the story of the sun, Ruofen knew that the IIA IIA-CIA-PART3 Exam Tests sun Certified Internal IIA-CIA-PART3 was not easy, and reached out Certified Internal Auditor – Part 3 study guide with online review and gently took him. She did not IIA IIA-CIA-PART3 Exam Tests give Lu Yue a chance to IIA-CIA-PART3 Exam Tests IIA IIA-CIA-PART3 Exam Tests see him again, but IIA-CIA-PART3 Exam Tests Lu Yue had already forgotten her.

The http://www.testkingdump.com friendship between them IIA IIA-CIA-PART3 Exam Tests is different from that of the same age. She Certified Internal Auditor – Part 3 study guide with online review played golf, danced tango, danced all kinds of dances, and IIA-CIA-PART3 Exam Tests today , became a slim woman with a weight of 122 pounds Lang. IIA IIA-CIA-PART3 Exam Tests There were several white banners Certified Internal IIA-CIA-PART3 hanging on three buildings.

Parašykite komentarą