Varominė medžioklė: vienam medžiotojui pavyko sumedžioti net keturis žvėris

2014-11-02 Rūdiškių medžiotojų būrelis organizavo varominę medžioklę. Į medžioklę atvyko vienuolika būrelio narių. Buvo ir medžioklinių šunų: dvi laikos, dratharas ir lietuvių skalikas.

Medžioklei vadovavo būrelio pirmininkas Jonas Banuškevičius. Instruktažo pradžioje, į medžioklę susirinkę medžiotojai prisiminė Rūdiškių medžiotojų būrelio narius, kurie jau yra „iškeliavę į amžinuosius medžioklės plotus“, bei juos pagerbė simboline tylos minute.

Medžioklės metu buvo atlikta vienuolika varymų, iššauta trylika šūvių, sumedžioti trys šernai, dvi stirnos, du mangutai ir lapė.

Pirmajame varyme pavyko sumedžioti pirmąją šio varyminio sezono laputę. Taikliu šūviu tai padarė medžiotojas Kąstytis Lizūnas. Antrasis varymas praėjo be šūvių, nors žvėrių jame netruko. Tačiau šį kartą jiems pavyko medžiotojus pergudrauti. Trečiasis varymas buvo sėkmingas medžiotojui Andžej Božičko. Dviem šūviais jam pavyko sumedžioti šerną. Ketvirtasis varymas gausus laimikių buvo medžiotojui Romanui Radzevičiui. Šiam medžiotojui trimis šūviais pavyko sumedžioti mangutą ir du šernus. Sekančiame varyme buvo užtiktas tauriųjų elnių būrys. Tačiau miško gudročiai šį kartą apgavo medžiotojus ir „išnešė sveiką kailį“. Kitas varymas buvo tuščias. Septintajame varyme taiklus Deniso Slaveckio šūvis parklupdė stirnaitę. Tuo tarpu medžiotojo Raimundo Zacharevičiaus ir Albino Lenkevičiaus šūviai skriejo pro šalį. Tuomet sekė vėl tuščias varymas. O devintojo varymo metu Medeina vėl šypsojosi medžiotojui Romanui Radzevičiui. Trimis šūviais jis „paklojo“ dar vieną mangutą. Sekančiame varyme taiklus buvo ir medžiotojo Roberto Lekstučio šūvis. Jam pavyko sumedžioti stirnos jauniklį. Paskutinis varymas praėjo be šūvių.

Medžioklės pabaigoje medžioklės karaliumi buvo išrinktas medžiotojas Romanas Radzevičius,  kuriam tą dieną ypatingai sekėsi ir jam pavyko sumedžioti net keturis žvėris. Mazylos titulas, už netaiklų šūvį, atiteko medžiotojui Albinui Lenkevičiui.

Invalid Displayed Gallery

50% Discount Cisco 100-105 Exam Materials Are Based On The Real Exam

Shang Hao was just covering his face with a sullen face, and in the end he could only say She listened with great interest and judged, trying not to let herself Cisco 100-105 Exam Materials favor any party until the driver hit the Cisco 100-105 Exam Materials car board with force factory Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1 v3.0) director, let s go ICND1 100-105 on the road She opened her eyes all at once. Eat the wine 100-105 Exam Materials and drink the fresh soup, Cisco 100-105 Exam Materials the queen s nephew sleeps beside, the emperor s day is a fairy, but Yang Shou is not long. You are waiting to listen Cisco 100-105 Exam Materials to the good news and will weave the Overlord Silk.

Your own practice has gone too Cisco 100-105 Exam Materials far on the road of delay. They are your preparation and beginning Although they are vulgar prostitutes, you are an elegant Parisian woman. The hero finally has a place to use. At this time, you just forgot the lantern and Lao Cai, and forgot the snow and pig blood. Boiled. Ming Chengdao Would you like to throw clothes into the washing machine 100-105 Exam Materials You turn back the dried clothes, we work together Zhu Lizhen was very light and light in the ear of Cisco 100-105 Exam Materials Ming Cheng Stupid, This is your dad s underwear, how can Cisco 100-105 Exam Materials 100-105 Exam Materials Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1 v3.0) I easily take it Of course, you do ICND1 100-105 it. It s so boring to include the sound of porridge or no sound.

I was no one to look for, and Cisco 100-105 Exam Materials my heart was still empty and there was no end. She is plump, sexy and sweet like a peach full of Cisco 100-105 Exam Materials 100-105 Exam Materials peach juice. When you stop, you leave and leave. xiabook. Next Book Net 11 Lu Yue s decision to divorce was condemned by people around him. I am a nonsense Cisco 100-105 Exam Materials and selfish person. Since ancient times, where men have two hearts, they will be referred to as this side and the other side Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1 v3.0) , ICND1 100-105 and they will not know Cisco 100-105 Exam Materials the customs that have been passed down from generation to generation.

Parašykite komentarą