Varominė medžioklė: šį kartą taurieji elniai neišsisuko

2014-12-13 Rūdiškių medžiotojų būrelis organizavo varominę medžioklę, kurioje dalyvavo keturiolika medžiotojų ir vienas varovas. Žvėrių varymui buvo naudojami ir medžiokliniai šunys: lietuvių skalikas ir laika. Varominei medžioklei vadovavo būrelio pirmininkas Jonas Banuškevičius. Tą dieną buvo iššauta penkiolika šūvių, sumedžioti du taurieji elniai, keturios stirnos, rudoji lapė ir pilkasis kiškis.

Pirmasis varymas atnešė pirmąjį šūvį ir pirmąjį laimikį. Taikliu šūviu medžiotojas Stasys Banuškevičius sumedžiojo kiškį. Varyme pastebėtos stirnos išsisuko neapšaudytos. Sekančiame varyme dviem šūviais stirną sumedžiojo „paskutiniu numeriu“ stovėjęs medžioklės vadovas. Tuo tarpu medžiotojo Roberto Lekstučio ir Česlovo Karalevičiaus šūviai į stirnas savo tikslo nepasiekė. Trečiasis varymas sėkmingas buvo dviem medžiotojams. Taikliai į lapę šaudė Saulius Banuškevičius. Na, o Romanas Radzevičius sumedžiojo dar vieną stirną. Sekančiame varyme pasirodė taurieji elniai. Taikliu šūviu medžiotojas Julius Lizūnas nušovė tauriojo elnio jauniklį. Į tauriojo elnio patelę šaudė ir medžiotojas Henrikas Karpovičius. Apžiūrėjus jo šūvio vietą, paaiškėjo, kad taurusis elnias yra sužeistas. Organizavus miško kvartalų „apėjimą“ buvo nustatyta, kur sustojo sužeistas žvėris. Ten organizavus varymą, sužeistą elnią dviem šūviais nušovė medžiotojas Andžej Božičko. Paskutinis varymas taip pat praėjo ne be šūvių. Medžiotojai Andžej Božičko ir Kąstytis Lizūnas sumedžiojo po stirną. O Jonas ir Stasys Banuškevičiai savo netaikliais šūviais įvarė baimės sprunkančiam kiškiui.

Medžioklės pabaigoje medžioklės karaliumi buvo išrinktas Julius Lizūnas, kurio tos dienos šūvis buvo išrinktas pačiu taikliausiu. O „mazylos“ titulas atiteko medžiotojui Robertui Lekstučiui, apmaudžiai prašovusiam atvira vieta bėgusias stirnas. Ir nė vienas iš medžioklėje dalyvavusių tą dieną nenujautė, kad tai yra šio sezono paskutinė varominė medžioklė…

Invalid Displayed Gallery

Microsoft 70-695 Exam

Some are not marginal and can MCSE: Enterprise Devices and Apps 70-695 t 70-695 Exam grasp Microsoft 70-695 Exam the Microsoft 70-695 Exam point. Seeing the world Microsoft 70-695 Exam http://www.passexamcert.com once, he feels uncomfortable then Deploying Windows Devices and Enterprise Apps stealing eyes turns into a habit. He said But now I have found a replacement for you.

wear It s much Microsoft 70-695 Exam more fashionable, and it s exceptionally different among MCSE: Enterprise Devices and Apps 70-695 this group of people. I don t want to live here. Oh, is this cold Not Finally, the old Wei head coughed out How about the Microsoft 70-695 Exam wine. Now Microsoft 70-695 Exam two Dongzi Hao Tuyu shook Microsoft 70-695 Exam his Deploying Windows Devices and Enterprise Apps head I will not come 70-695 Exam out for a while, this is MCSE: Enterprise Devices and Apps 70-695 Exam too big. But he can t write books, he only drives cars, repairs cars, fights.

She sat down on the chair and tilted her legs. I have known this. Zoe thinks I let her No http://www.testkingdump.com face. You MCSE: Enterprise Devices and Apps 70-695 are right, but the man is wearing a sable. The Microsoft 70-695 Exam sky was Microsoft 70-695 Exam stained with ink. When 70-695 Exam my neck Deploying Windows Devices and Enterprise Apps was sore, I finally decided to go downstairs. Her actions made my father flustered to see the dawn of a marriage.

Parašykite komentarą