Varominė medžioklė: sumedžiotos penkios lapės ir viena stirnaitė

2014-12-06 Rūdiškių organizuotoje varominėje medžioklėje dalyvavo vienuolika būrelio narių ir trys medžiokliniai šunys. Medžioklei vadovavo būrelio valdybos narys Romanas Radzevičius. Medžioklės metu buvo atlikti aštuoni varymai, iššauta dvidešimt šūvių. Sumedžiotos penkios lapės ir vienas stirnos jauniklis.

Pirmajame varyme nuskambėjo ir pirmieji šūviais. Į rudąją lapę šaudė Romanas Radzevičius, Stasys Radzevičius ir Albinas Lenkevičius. Visų trijų šūviai skriejo pro šalį. Antrajame varyme netaikliai į stirną šovė medžiotojas Česlovas Karalevičius. Kitą stirną nesekmingai šaudė medžiotojas Kąstytis Lizūnas. Sekantys du varymai buvo tušti. Penktajame varyme trimis šūviais lapę sumedžiojo Saulius Banuškevičius. Tuo tarpu Albinas Lenkevičius vėl į lapę nepataikė. Šeštajame varyme vėl krito laputės. Trimis šūviais lapę sumedžiojo medžiotojas Stasys Vaitkūnas. Taikliu šūviu didelį lapiną nušovė medžioklės vadovas. Česlovo Karalevičiaus šūvis sustabdė dar vieną lapę, kurią užtiko medžiokliniai šunys. Po šunų ir lapės inirtingos kovos, lapė buvo „dašauta“. Sekančiame varyme Saulius Banuškevičius bandė sumedžioti dar vieną lapę. Deja, nesėkmingai. Na, o Česlovo Karalevičiaus du šūviai laputę „pakirto“. Paskutiniame varyme vėl taikliai šaudė Romanas Radzevičius. Jam pavyko sumedžioti stirnos jauniklį. Netaikliai į stirną šiame varyme šaudė medžiotojas Kąstytis Lizūnas.

Medžioklėss pabaigoje medžioklės karaliumi buvo išrinktas Rūdiškių medžiotojų būrelio garbės narys Česlovas Karalevičius, kuris, nors ir būdamas garbingo amžiaus, tą dieną sumedžiojo dvi lapes. Na, o „mazūnu“ paskelbtas medžiotojas Kąstytis Lizūnas, prašovęs dvi stirnas.

Invalid Displayed Gallery

Latest Oracle 1Z0-133 Practice Exam

Su Shun had to exit on knees.Daoguang Emperor immediately enrolled in a university scholar Mu Chang A, co organized a Oracle WebLogic Server 12c: Administration I Bachelor, Oracle 1Z0-133 Practice Exam Department of Public Shang Shangying and into the 1Z0-133 Practice Exam see. No matter 1Z0-133 Practice Exam what the grass, no one.Tseng Kuo fan took off the clothes and tiled to the Oracle 1Z0-133 Practice Exam Oracle 1Z0-133 Practice Exam sand, but also take care of many, they sat down ass are moving back and forth the Java and Middleware 1Z0-133 old man saw, but fiercely stand. Zhao left behind the Oracle 1Z0-133 Practice Exam bachelor taught a shortage, replaced by the old Hanlin Liu Kun.

I only care about myself, my parents and my younger brother.You are Oracle 1Z0-133 Practice Exam great except yourself, your parents and your brother, all of you who care. By the http://www.examscert.com way also persuaded Oracle WebLogic Server 12c: Administration I Oracle 1Z0-133 Practice Exam Jia Cheng, decoration materials, expand the scope of business. Boats docked by living, living on the soul Oracle 1Z0-133 Practice Exam resuscitation, the soul relies on information, information by Java and Middleware 1Z0-133 advertising, advertising by telephone poles, poles rely on what ah, he could not deduce, the brain is a mess, the thinking is very clear. The 1Z0-133 Practice Exam next morning, Jiacheng went to a notary office, the Housing Authority, and a law firm. He wanted to create another miracle and educate the three non rich and wealthy entrepreneurs of.

Ning Yu s eyes drifted out the window, the voice was as low Java and Middleware 1Z0-133 as a self talk Since the sale of the Nanyang Shangjili satin in China, the Dream http://www.testkingdump.com Wan Satin Company has been busy every day in the retail hall. Now everything must be done with 1Z0-133 Practice Exam more care. She choked and Oracle 1Z0-133 Practice Exam said Director, I will always remember your help, this money. When two female rebel members cried in the enemy s trumpet to confess Oracle 1Z0-133 Practice Exam their crimes, they had Oracle WebLogic Server 12c: Administration I already sent a surprise attack. The next day, Dazhi asked Changsheng to call Oracle 1Z0-133 Practice Exam Yanshi Tiantong.

Parašykite komentarą