Varominė medžioklė: sumedžioti šeši žvėrys

2014-10-25 Rūdiškių medžiotojų būrelis organizavo šių metų sezono antrąją varominę medžioklę. Šį kartą medžioklei vadovavo būrelio valdybos narys – Romanas Radzevičius. Medžioklėje dalyvavo penkiolika būrelio narių, penki medžiokliniai šunys.

Pirmasis varymas buvo gausus laimikio.Taikliu šūviu medžiotojas Zbignev Kondratovič sumedžiojo tauriojo elnio jauniklį. Kitą taiklų šūvį iššovė Josif Kondratovič. Jam pavyko sumedžioti stirną. Paskutiniu numeriu stovėjęs,medžioklės vadovas šaudė net keturis kartus. Jam pavyko „pričiupti“ stirnos jauniklį. Tuo tarpu medžiotojo Albino Lenkevičiaus šūvis į stirnaitę buvo netaiklus. Antrasis varymas praėjo be šūvių, nors žvėrių jame netruko. Šį kartą žvėrims pavyko  pergudrauti medžiotojus. Trečiajame varyme vėl skambėjo šūviai. Medžiotojai Viktoras Niuniava ir Kąstytis Lizūnas prašovė stirnaites.Sekančiuose dviejuose varymuose medžiotojams žvėrių aptikti nepavyko. Šeštajame varyme pasižymėjo medžiotojas Henrikas Karpovičius, trimis šūviais sumedžiojęs stirnos jauniklį. Dar vieną stirną taikliu šūviu sumedžiojo Josif Kondratovič. Po šio varymo sekė dar du „tušti“ varymai. Paskutiniame, „paguodos“, varyme vėl aidėjo šūviai. Albinui Lenkevičiui dviem šūviais pavyko sumedžioti stirną, o medžiotojo Jono Banuškevičiaus du šūviai į stirnaitę, skriejo pro šalį.

Medžioklės pabaigoje, medžioklės vadovas iškilmingai apdovanojo šios medžioklės didvyrius: medžioklės karaliumi išrinktas medžiotojas Zbignev Kondratovič, o mazylos titulu tenkinosi Jonas Banuškevičius.

Invalid Displayed Gallery

Provide Latest PRINCE2-PRACTITIONER Questions For PRINCE2 Practitioner

When they were not there, he closed the door and window and turned PRINCE2 PRINCE2-PRACTITIONER Questions on the air conditioner. What is important is that we have the first brick to top PRINCE2 PRINCE2-PRACTITIONER Questions tile in our village history. If he wants to take it back, I have PRINCE2 Practitioner no complaints. She seems to PRINCE2-PRACTITIONER Questions have returned, but her emotions are still immersed in the outside watching her sit at the bedside, she is already in the heart of Cao Ying in the PRINCE2 Practitioner PRINCE2-PRACTITIONER land of Han see she still laughing PRINCE2 PRINCE2-PRACTITIONER Questions there Keep the noodles outside the world. It doesn t matter if it s more relevant. He likes the quiet home of Mingzhe.

White ONLY short sleeved T shirt, army PRINCE2 Practitioner PRINCE2-PRACTITIONER green ESPRIT pants Why do you wear this pair of pants that day I will not do it right now the most important thing is that you wear PRINCE2 PRINCE2-PRACTITIONER Questions it and you wear a http://www.examscert.com blue baseball cap. 001 helicopters formation PRINCE2 PRINCE2-PRACTITIONER Questions flight, the comfort of the mood is PRINCE2 PRINCE2-PRACTITIONER Questions not the slightest bit. Finally, the solution to this problem PRINCE2-PRACTITIONER Questions is not yet these friends.It PRINCE2 Practitioner was one of my few relatively fixed girl friends at the time when I was worried about this at home.

I m afraid more than two PRINCE2 Practitioner years did not meet, quite think of PRINCE2 Practitioner PRINCE2-PRACTITIONER him, I m going PRINCE2 Practitioner PRINCE2-PRACTITIONER Questions to tonight to fight PRINCE2 PRINCE2-PRACTITIONER Questions with him Ma Chao. She thought of everything so carefully and meticulously, consciously perfect, full, but there are omissions and unsatisfactory place, almost fall short, big evil this beautiful scenery and fun. Talking about the ring on the red.Jiacheng inverted big mind, like the PRINCE2-PRACTITIONER Questions defeat of PRINCE2 PRINCE2-PRACTITIONER Questions the army annihilated on the battlefield, mentally deficient reasonably bear the coach s reprimand, without saying a word buried in the cup of wine, only awkward smile, to laugh at behalf of crying. Her marriage is PRINCE2 PRINCE2-PRACTITIONER Questions that of a low end seesaw, fixed in the middle of the father s deputy secretary s chair. From the provincial capital to their city highway has been opened to operation, four hours can be home to see the baby girl.

Parašykite komentarą