Afrikinis kiaulų maras jau visai netoli mūsų

Kaip žinote, Lietuvoje šernuose nustatytas afrikinis kiaulių maras. Rūdiškių medžiotojų būrelio medžioklės plotai įeina į Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos nustatytą grėsmės zoną.

Medžiotojams, kurių medžioklės plotai patenka į padidintos grėsmės zoną, nurodoma:

•    Sumedžiotus šernus tvarkyti tik pirminio apdorojimo aikštelėse, o šalutinius gyvūninius produktus palikti sandariose gyvūninių atliekų duobėse,

•  Draudžiama organizuoti šernų medžiokles su varovais,

•    Sumedžiotų šernų skerdenas laikyti izoliuotose patalpose, kol bus gauti neigiami afrikinio ir klasikinio kiaulių maro tyrimų rezultatai,

•    Nekviesti į medžiokles svečių iš kitų rajonų medžiotojų būrelių, siekiant neišplatinti ligos.

Nepamirškite, kad sumedžioti šernai transportuojami tik polietileninėje plevelėje, kuri po naudojimo turi būti dezinfekuojama arba sunaikinama. Skerdienos tvarkymo metu taip pat naudoti dezinfekcines medžiagas, nepamiršti plauti rankų, naudotų įrankių. Medžioklės rūbus ir avalynę naudoti tik medžioklei. Medžiotojams, auginanties kiaules, rekomenduojama nemedžioti.

Šernų mirštamumas užsikrėtus, siekia 100%, todėl turim stengtis, kad liga neišplistų, nes pasekmės bus tragiškos.

Kilus kažkokiems neaiškumams, susisiekite su būrelio pirmininku.

Magento M70-101 Questions

It has been M70-101 Questions almost Magento Certified Developer M70-101 a month since she came to the hospital, Magento M70-101 Questions and running has become a game for Magento M70-101 Questions only two of us. Magento M70-101 Questions Alice, this is no longer simple. They often Magento M70-101 Questions gather in Magento Certified Developer Exam groups of Magento M70-101 Questions three and five in front of the window to eat lunch, whispering about her unsuccessful love. There is a campfire there, he said.

Said William. I opened the door I don t go anywhere, I have to eat leftovers, or I will break. Yes, I love. I said. I Magento M70-101 Questions never called him I love. This is Magento Certified Developer M70-101 Magento Certified Developer Exam the patent of Barney http://www.examscert.com and Jack. Second, jumping into the rabbit hole and returning to the past will often M70-101 Questions make me uncomfortable. They laughed and walked into the small shop selling sex products. I and the Rats crossed the threshold Magento M70-101 Questions like they crossed the threshold. My job I am honored to have a job.

I want to go. Then go, why Magento Certified Developer M70-101 are you still here Is your money enough Enough. He completely recounted the life of Tianchi to Cheng Zhifang, the past M70-101 Questions that Magento M70-101 Questions she lost in the wind when she was Magento Certified Developer M70-101 Questions Magento M70-101 Questions six years old. I drank two symbols symbolically, and I dare Magento Certified Developer Exam not drink any more.

1 komentaras

Parašykite komentarą